171893854_4024863960903330_2966699565011718817_n

Vi trenger mer klær :-)

Gå gjennom klesskapet - vi trenger mer klær til pakker for nye sendinger til jul!

Aktiviteten er tilbake på nærmest normalt nivå på Grenlandsaksjonen, og det pakkes for harde livet til juletrailerne.

- Og akkurat nå trenger vi mer klær, forteller Hilde Sletten.

Nye trailere planlegges.

- Rene og pene klær kan man selv pakke i familieesker, eller man kan levere til Grenladsaksjonens kontor. Der står et pakkekorps klar til å lage flotte familiepakker, sier hun.

Rydd opp i skuffer og skap, vitar i mot med stor takk!

70 kroner i frakt for en familiepakke, eller 100 kroner for en sekk.

Hjertelig velkommen!

Se våre innsamlingssteder