Kontaktinformasjon

Grenlandsaksjonens hovedkontor:
Mælagata Sør 58, 3716 Skien. 
Telefon: 35 53 11 00
E-post: post@grenlandsaksjonen.no 

Kontortiden vår er mandag - fredag 10.00 - 14.00, samt mandager 18.00 - 21.00.For viktige beskjeder utenom kontortidene, ta kontakt med:

Leder Geir Arild Tønnessen - mobil 97 79 19 19
Nestleder Hilde Sletten - mobil 91 63 69 17

Grenlandsaksjonens kontor i Romania: 
Tlf. Mariana Iftime + 40 722 57 16 14
E-post: onesti@grenlandsaksjonen.no
Kontoret i Onesti er ikke fast betjent.