Om Grenlandsaksjonen

 • 23. desember 1989

  Grenlandsaksjonen starter unde de dramatiske revolusjonsdagene i Romania.

 • 29. desember 1989

  Den første hjelpesendingen på tre vogntogn kjører fra Skien til Romania.

 • Februar 1990

  Vi sender 14 vogntog på en gang med hjelp.

 • 1991 og 1997

  Etter en storflom i Sanduleni i 1991 gir Grenlandsaksjonen økonomisk støtte til bygging av nye hus. I 1997 står et terapihus ved det psykiatriske sykehuset i Târgu Ocna ferdig.

 • 1994

  Grenlandsaksjonens hjertebarn, barnehjemmet i Pascani, bygges. Et barnehjem med med omsorg og kjærlighet til hvert barn, med fokus på utdanning og tett oppfølging.

 • 2014

  Nytt krisesenter og allaktivitetshus åpner i Agas.

 • 2015

  Grenlandsaksjonen når over 266.000 sendte familiepakker med mat, sko og klær til fattige familier i Romania.

 • 2021

  Grenlandsaksjonen når over 275 sendte vogntog med mat, sko og klær til fattige familier i Romania. Hjelpen så langt er anslått til over 400 millioner kroner!

ukrainahjelp

Om Grenlandsaksjonen

Om Grenlandsaksjonen
Grenlandsaksjonen er en politisk uavhengig organisasjon sprunget ut fra privatpersoners ønske om å hjelpe det rumenske folk. Grenlandsaksjonen startet sitt arbeid lille julaften 1989 under revolusjonsdagene i Romania. Vårt hovedmål er å hjelpe mennesker i nød. Den første hjelpesendingen på tre vogntog forlot Norge og Skien allerede 29. desember 1989. I februar 1990 ble det sendt hele 14 vogntog på en gang. Siden den gang har det gått slag i slag, slik at det pr. 2021 er sendt mer enn 275 vogntog med mat, klær og annet utstyr. Grenlandsaksjonen er en landsdekkende medlemsorganisasjon som retter sin hjelp mot de fattigste områdene i Romania, men som gjennom årene også har sendt bistand til Bulgaria, Estland, Kroatia og Moldova. Verdien på hjelpen for disse årene er over 400 millioner kroner!


Hva vi arbeider med
Grenlandsaksjonen har som mål å hjelpe mennesker i nød. Vi konsentrerer oss mest om fattige og hjemløse barn, handikappede, eldre mennesker og fattige familier i Romania. Vi sender hvert år mange trailere med familiepakker, sykehusutstyr, tekniske hjelpemidler, rullestoler og lignende til Romania. Dette er utstyr som kommer fra privatpersoner, organisasjoner, firmaer, sykehus, hjelpemiddelsentraler, skoler, barnehager m.m. Alt utstyr blir kontrollert og eventuelt reparert her hjemme før det sendes. Vi har eget verksted for dette.
 

Nøkkeltall
Vi har bygget et nytt barnehjem i Pascani, totalrenovert 3 barnehjem, bygd nytt ergoterapisenter i Tg. Ocna, startet handikapklubber, åpnet nytt krisesenter og allaktivitetshus i Agas.

- Vi har sendt over 275 000 familiepakker med mat, klær og andre nødvendige artikler. Disse er levert til fattige og funksjonshemmede familier. 
- Vi har utstyrt sykehus med blant annet 850 senger, 15 operasjonsstuer, undersøkelsesutstyr, kirurgisk utstyr og 8 ambulanser.
- Funksjonshemmede har fått over 8.000 (!) rullestoler og mye annet hjelpeutstyr.
- Vi har levert utstyr til skoler, komplette trykkerier, kopimaskiner, og mye annet teknisk utstyr.
- Vi har levert 23 busser, 19 komplette tannlegekontorer og 32 komplette dataanlegg.

10636258_742073509182408_1736805355968857991_n

Grenlandsaksjonens prosjekter

Barnehjemmet i Pascani
I 1994 bygde Grenlandskasjonen et hjem for barn og unge i Pascani. Barnehjemmet er Grenlandskasjonens hjertebarn.

Agape drives med omsorg og kjærlighet til hvert enkelt barn, og det er fantastisk å tenke på at de aller første barna som flyttet inn har fullført sin universitetsutdannelse. Til nå er det uteksaminert to tannleger, en lege og en vetrinær, og flere av ungdommene er under utdanning. 

I 2019 feiret barnehjemmet 25års-jubileum, og er Grenlandsaksjonens største prosjekt til nå. Det er bygget med bidrag på mer enn 1,5 millioner kroner fra Grenlandsaksjonen. Kapaisteten var fylt opp fra første4 dag, og i dag er det mer enn 33 barn i alderen 2-18 år. Som en oase midt i byen ligger barnehjemmet. Omsorg, gleden og tryggheten er merkbar. Driverne av Agape ser på arbeidet som et kall og gir barna den tryggheten og støtten de trenger for å komme seg opp og fram i livet. 

"Vi har som et mål at alle skal få en utdanning" sier driverne. "Vi lærer ungene å ta vare på hverandre, og de som har flyttet ut kommer stadig på besøk." Alle barna går på ordinær skole, og over halvparten av barna har fått høyere utdanning siden åpningen i 1994.


Storflom i Sanduleni
Etter en storflom i Sanduleni i 1991 ble det gitt økonomisk støtte til bygging av nye hus, og i 1997 sto et terapihus ved det psykiatriske sykehuset i Târgu Ocna ferdig. Det er renovert sanitæranlegg på barnehjem og skoler, og etablert en helsestasjon og legekontor i fjellandsbyen Coşnea.


Ressurssenter i Agaş
Landsbyens prestepar er i tett samarbeid med Grenlandsaksjonens representanter i Romania for å gjennomføre dette prosjektet. Vi bidrar økonomisk og med diverse utstyr. Vi er også med og arrangere sommerleir for barn fra fattige familier. Grenlandsaksjonen har ønske og planer om flere hjelpeprosjekter i tiden fremover.


Ergoterapisenter i Tg. Ocna
Vi har totalrenovert sanitære forhold på hjemmet i Tg. Ocna med bygging av dusj-saler, satt inn nye toaletter og utstyrt barnehjemmet med varmtvann. Dette prosjektet var kostnadsberegnet til omlag 500.000 kroner. En norsk rørlegger jobbet her i overkant av 3 måneder.

I dag foregår matlagingen for nesten 500 barn på to små gasskomfyrer. Tre andre komfyrer på kjøkkenet er ødelagt. Spisesalen er heller ikke trivelig, og meget dårlig utstyrt.


Arbeidstagerorganisasjoner i Skien kommune
Vi har fått meget god hjelp av arbeidstagerorganisasjonene i Skien Kommune tilsluttet YS, AF, LO og Norsk Lærerlag. Disse har arrangert en stor julekonsert i Skien Kirke med Adventssangerne. Konserten innbragte 50.000 kroner. Pengene brukes til å hjelpe en aldeles trøstesløs situasjon på barne / barselavdelingen på sykehuset i Onesti. Største håper på avdelingen er en kuvøse. Avdelingen må også skaffes en storhusholdnings vaskemaskin.


Evangelisering
Grenlandsaksjonen har jenvlig mottatt pengegaver som er øremekret evangelisering. Det er blitt trykket opp nytestamenter og bibler på rumensk som deles ut enten i familiepakker eller direkte til mottakere. Det er gjennom årene blitt delt ut mer enn 100 000 nytestamenter og bibler. Det er også gitt støtte til undervisningsmateriell for søndagsskoler.

Grenlandsaksjonen framover

Mer enn 30 år etter revolusjonen er det fortsatt nødvendig å drive hjelpearbeid i Romania. Før revolusjonen hadde folk litt å handle for, men det var omtrent ingenting å få kjøpt. Nå er det mye å få kjøpt, men folk har ikke noe å handle for. Arbeidsledigheten er stor, lønningene er lave, og veldig mye koster det samme som hos oss er hjemme. Dette er derfor vi fortsetter å hjelpe, og vi vet at hjelpen har vært, og fortsatt er livreddende!

Vi vil fortsette å sende familiepakker og annet utstyr, og vi vil fortsette vårt prosjektarbeid. Vi har gode kontakter i Oneşti-regionen hvor vi har basen vår. Ordførere, sykehusledelse og kirkens folk stiller opp i takknemlighet og velvillighet.

Med god hjelp fra våre givere kan vi fortsatt hjelpe mange i Romania!