Pexels image

Årsmøte tirsdag 12. mars 2024!

Til Grenlandsaksjonens medlemmer:
Det innkalles til årsmøte tirsdag 12. mars 2024 kl. 18.00.

Årsmøtet avholdes i Kirkestua, Skauen kirke, Skauenvegen 17B i Skien.

Det blir vanlige årsmøtesaker - og saker som ev. ønskes behandlet på årsmøtet må leveres leder senest tirsdag 5. mars 2024.

Det blir også bevertning, og vi ber derfor om påmelding innen fredag 8. mars. Ring 35 53 11 00.

Velkommen!

Mvh Styret