Apple Aid

Apple Aid vil hjelpe de fattige og lidende på landsbygda i Romania.
Gjennom mottoet "Eplet er skapt for å deles, vil man gjøre noe konkret!

Fruktmiljøet i Sauherad har i en årrekke vært avhengig av sesongarbeidere fra Øst-Europa. Gjennom sesongarbeiderne har fruktdyrkerne også blitt godt kjent med nøden og behovene blant rumenerne. Barn, unge og eldre lider. Fremtidsutsiktene for millioner av mennesker er svært vanskelige.

Første traileren fra Sauherad lastes uke 2 i januar 2008!

Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan lette hverdagen for noen. 
Derfor støtter fruktdyrkerne prosjektet Apple  Aid. Blir du med??

Sauherad Misjonsmenighet og Apple Aid er en avdeling av Grenlandsaksjonen.
Apple Aid vil være representert på Norsk eplefest!

Sauherad Misjonsmenighet holder til i tidligere Moen skole. Her er det mottak hver 
lørdag mellom 11.00 og 13.00.

Kontakt Jan Olav Eilevstjønn på mobil 90 04 51 95